[Gå direkt till sidans huvudnavigering] [Gå direkt till sidans innehåll]

Support/Kontakt

Här hjälper vi dig om du stöter på problem eller fel i Min ansökan. Här kan du läsa svar på vanliga frågor, få kontakt med din mottagande organisation, felanmäla och kontakta tekniska supporten.

Vanliga frågor

Allmänt om Min ansökan
Logga in och hantera användarkonton
Problem med e-legitimation
Välja och skapa ansökningar
Mina uppgifter
Ansökan om utbetalning
Spara ansökningar
Skicka och signera ansökningar
Utskrifter
Tillgänglighet och säkerhet


Allmänt om Min ansökan

Fråga: Vilka stöd och bidrag kan mitt företag eller organisation söka?
Svar: Det går att söka inom: Projektmedel för ett antal program och insatser. EU-medel, Stöd till investeringar och företagsutveckling, Innovation och Kommersiell service

Fråga: Vem tar emot ansökningar som jag skickar?
Svar: Då du skapar en ny ansökan måste du alltid välja vilken mottagande organisation som ansökan ska skickas till. Det framgår alltid i ansökan vilken som är mottagande organisation.

Fråga: Vilken myndighet står bakom Min ansökan?
Svar: Tillväxtverket

Fråga: Hur vet jag om min ansökan kommit fram till mottagaren?
Svar: När du valt att skicka in ansökan och signerat den kommer du automatisk tillbaka till vyn "Mina ansökningar". Där kan du se att din ansökan som du just skickat har status "Skickad". Du kan också att få ett bekräftelse via e-post men denna skickas först när en handläggare mottagit ansökan. Ibland kan denna bekräftelse skickas till en annan adress som finns registrad på din organisation.

Fråga: Vilken myndighet står bakom Min ansökan?
Svar: Tillväxtverket

Fråga: Varför visar teckenräknaren fler tecken då jag klistrar in text från ex Word?
Svar: Word och andra textredigeringsprogram räknar inte till exempel punktlistor eller styckestecken. Se till att texten du ska kopiera i från är oformaterad och inte innehåller exempelvis punktlistor. Om du ska maximera 4000 tecken i ansökan, räkna med att Word i snitt genererar 100 extratecken.

Logga in och hantera användarkonton

Fråga: Hur skapar jag ett användarkonto?
Svar: På inloggningssidan finns en länk, Registrera konto. Ladda ner instruktion för hantering av användarkonton.

Fråga: Hur överlåter jag ett användarkonto?
Svar: Från inloggningssidan i Min ansökan klickar du på Ändra kontouppgifter. Logga in och välj alternativet Byt epostadress. Fyll i epostadressen till den som kontot ska överlåtas till. Ett aktiveringsmeddelande kommer att skickas till den nya epostadressen. Observera att det inte går att överlåta kontot till en epostadress som sedan tidigare finns registrerad.

Fråga: Vad är en e-legitimation?
Svar: En e-legitimation är en elektronisk legitimation som du använder på Internet och som motsvarar ditt ID-kort eller körkort. Mer information finns att läsa på www.e-legitimation.se

Problem med e-legitimation

1. Kontrollera datorn och giltighetstid
Kontrollera att du sitter vid den dator du laddat ned e-legitimationen till. Om du har din e-legitimation installerad på din hemdator så fungerar den inte på din jobbdator och vice versa.
Kontrollera om giltighetstiden har gått ut och i så fall kontakta din utfärdare för att förnya legitimationen. Giltighetstiden för en e-legitimation är nämligen begränsad.

2. Testa din e-legitimation
Om e-legitimationen är installerad och giltig men du ändå inte kan logga in eller signera kan du först testa att den fungerar som den ska. Testet gör du enkelt genom att välja den bank eller leverantör som du använder i listan nedan. Om testet visar att e-legitimationen är skadad eller om testet misslyckas kontaktar du utfärdaren för hjälp.

Oftast beror problemen med att logga in eller signera på att e-legitimationen inte kan kombineras med den typ av webbläsare, säkerhetsprogramvara och/eller operativsystem du använder.
Telia  BankID

3. Kontakta supporten för e-legitimation
E-post: support@csign.se
Telefon: 08-19 11 19
Öppettid: Vardagar 08:00-17:00
Observera att denna support endast gäller e-legitimation.

Välja och skapa ansökningar

Fråga:Hur skapar jag en ny ansökan?
Svar:Då du klickar på Ny ansökan -> Skapa en ny ansökan visas ett enkelt mappträd där de olika typerna av stöd visas. Genom att klicka på någon av de olika typerna öppnas en eller flera underkategorier, det vanligaste är att du ska välja en mottagande organisation. I den lägsta nivån visas alltid själva ansökan. Klickar du på en ansökan kommer denna att laddas och visas (Laddningen kan ta några sekunder). Om du valt fel typ av ansökan kan du alltid klicka på Ny ansökan -> Skapa en ny ansökan igen.

Fråga:Den ansökan jag vill skapa finns inte eller den mottagande organisationen finns inte.
Svar:Saknar du en specifik typ av ansökan eller finns inte din mottagande organisation? Kontakta de som hänvisat dig till Min ansökan.


Mina uppgifter

Fråga:Vad är Mina uppgifter och vad ska jag fylla i?
Svar:Mina uppgifter är en vy som innehåller de vanligaste organisationsuppgifterna. Fyller du i dessa uppgifter kommer de att läggas in automatiskt i alla nya ansöknignar som skapas.

Fråga:Vad är Användar-id och varför kan jag inte ändra detta?
Svar:Användar-id är ditt unika identifieringsnummer i systemet, oavsett om du loggat in med e-legitimation eller användarkonto. Användar-id kan användas i till exempel support eller då du överlåter ett användarkonto till någon.

Fråga:Är Mina uppgifter kopplade till mitt användarkonto?
Svar:Nej, förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress är uppgifter som endast används i ansökningar.

Fråga:Varför finns personnummer som en uppgift?
Svar:Personnummer är kopplat till den e-legitimation som du loggat in med. Använder du användarkonto är denna uppgift tom.


Ansökan om utbetalning

Fråga:Jag ser inga ärenden i Skapa ansökan om utbetalning
Svar:Handläggaren i ert ärende måste lägga till dig som behörig. Antingen med din e-legitimation och/eller epostadressern för ditt användarkonto.

Fråga: Vad är det som efterfrågas i ansökan om utbetalning?
Svar: Den information som efterfrågas i ansökningarna baseras på ärendebeslutet samt eventuellt tidigare utbetalningsbeslut.

Fråga: Kan jag spara en ansökan om utbetalning och fortsätta fylla i vid senare tillfälle?
Svar: Ja. Du kan spara en påbörjad utbetalningsansökan. Om någon har behörighet till samma ärende kan denne logga in och redigera samma utbetalningsansökan.


Spara ansökningar

Fråga: Hur lång tid har jag på mig att fylla i en ansökan?
Svar: En påbörjad eller sparad ansökan sparas automatiskt var femte minut men om du inte gör några ändringar kommer du att loggas ut efter 15 minuter.

Fråga:Vad betyder de olika statusikonerna i Mina ansökningar?
Svar:
Sparad, ej skickad Ansökan är sparad men inte signerad och skickad.
Sparad, skickad Ansökan är sparad och skickad. Observera att ansökan kan behöva signeras manuellt om du loggar in med hjälp av användarkonto.

Fråga: Hur vet jag att en skickad ansökan är hos den mottagande organisationen?
Svar: Då statusen är Skickad visas även ett ärendenummer. Detta nummer är unikt och du kan alltid använda ärendenumret i kontakten med den mottande organisationen.


Skicka och signera ansökningar

Fråga: Jag har loggat in med användarkonto. Kan jag signera med e-legitimation?
Svar:Nej, du måste logga in med e-legitimation och skapa en ansökan för att kunna signera med e-legitimation.

Fråga: Jag kan inte signera ansökan med min e-legitimation?
Svar: Det kan vara så att även om det fungerar att logga in kan den del av e-legitimation som aktiveras när ansökan ska signeras vara felaktig. Börja med att testa e-legitimationen, vilket du gör hos utfärdaren av e-legitimationen.

Fråga:Hur signerar jag en ansökan om jag använder ett användarkonto?
Svar:Då du skickat ansökan kommer statusen ändras till Skickad och du ska då öppna länken Signera manuellt. Länken är ett dokument som ska skrivas ut, signeras av behörig(a) och sedan skickas till mottagande organisation. För adressuppgiftter och mer information om signeringen, kontakta mottagande organisation.

Fråga:Varför händer ingenting när jag trycker på knappen kontrollera, signera och skicka?
Svar:På varje sektion skall det visas om det finns valideringsfel i din ansökan. Om inga fel visas, öppna varje sektion och kontrollera om en mailadress är inskriven med tecknen å, ä eller ö. Ändra detta och spara. Tryck sedan på knappen Kontrollera, signera och skicka.


Utskrifter

Fråga: Jag vill skriva ut ansökan innan jag skickar in den, hur gör jag?
Svar: När du är arbetar med en ansökan finns en knapp som heter Visa ansökan som PDF.

Fråga: Kan jag skriva ut en ansökan som är skickad?
Svar: I vyn Mina ansökningar kan du klicka på Visa som PDF. Ett sammanställt dokument av din ansökan kommer att visas. Observera att eventuella bilagor listas och alla filtyper utom excel är inkluderade i dokumentet.


Tillgänglighet och säkerhet

Fråga:Är det säkert att spara och skicka känslig information?
Svar:Min ansökan använder en standard för krypterad kommunikation mellan applikationen och bakomliggande system. All information som sparas i Min ansökan lagras i ett så kallat eget utrymme.

Fråga: Vem ansvarar för informationen i sparade ansökningar?
Svar: Min ansökan lagrar informationen i ett så kallat eget utrymme. Innan en ansökan skickats in och har statusen Sparad ägs informaitionen den av dig som innehavare av e-legitimation eller ett användarkonto. Då ansökan är skickad får den statusen Skickad. Innan en ansökan är skickad kan inte informationen på begäran lämnas ut.

Fråga: Jag har en gammal version av Internet Explorer. Kan jag använda Min ansökan?
Svar: Min ansökan stödjer moderna webbläsare. Använder du Internet Explorer 8 eller tidigare kommer troligen det mesta att fungera men det kommer kanske se konstigt ut på vissa ställen.

Till toppen

Kontakta en mottagarorganisation


eller

Problem med e-legitimation och inloggning

Läs mer om e-legitimation under vanliga frågor.


Kontakta teknisk support

Har du övriga frågor eller problem kopplat till Min ansökan? Vill du ge förslag på hur Min ansökan kan förbättras? Nedanstående formulär skickas till Tillväxtverkets centrala support.

Teknisk support återkopplas inom två arbetsdagar. Vid normal bemanning svarar vi inom några timmar. Vi bemannar supporten kontorstid 08:00-16:30.

Har du ett Webb-ID? Ange detta i meddelandet.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Tillväxtverket kommer att använda din e-postadress samt eventuellt ditt namn och telefonnummer i hanteringen av ditt supportärende. Uppgifterna lagras elektroniskt och kommer att skickas med e-post inom Tillväxtverket och andra myndigheter.

Enligt offentlighetsprincipen är handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas samt även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som lämnats eller begränsning i behandlingen. I vissa andra fall kan en individ ha rätt att få sina personuppgifter raderade. En sådan begäran prövas enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i arkiv enligt arkivlagen kan dock inte raderas.

Personuppgifter i supporten behandlas enligt:
-den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, artikel 6.1 c och e
-förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 3§ 12p


Har du frågor eller vill klaga?

Har du frågor om behandlingen av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta Tillväxtverket.

Är du inte nöjd med behandlingen av personuppgifter så kan vända dig till Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du också läsa mer om regelverket kring personuppgifter.

Dessa uppgifter kan du se i "Mina ansökningar"
0 / 4000