[Gå direkt till sidans huvudnavigering] [Gå direkt till sidans innehåll]
Stöd för webbläsare
  • Använd i första hand webbläsaren Google Chrome.
  • Tjänsten fungerar inte med Internet Explorer vid ansökan om projektmedel, ej heller fullt ut vid ansökan om utbetalning inom EU-programmen.

Inloggning
  • Registrera ett användarkonto och använd det vid ansökan om projektmedel eller ansökan om utbetalning i något av EU-programmen. E-legitimation fungerar inte för dessa typer av ansökningar. Använd även användarkonto om fler personer behöver få tillgång till ansökningen under genomförandet.
  • Safari på Mac har ibland problem med inloggning med e-legitimation. Testa då en annan webbläsare.

Välkommen till Min ansökan

Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Transportbidrag, Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, kommersiell service, innovation samt stöd till investeringar och företagsutveckling.

Har ditt företag eller din organisation redan blivit beviljad stöd kan du ansöka om utbetalningar.

De flesta stöd och bidrag som Min ansökan tillhandahåller hanteras regionalt av myndigheter och organisationer med regionalt utvecklingsansvar. Har du frågor som rör en specifik ansökan, stöd eller bidrag? Kontakta den mottagande organisationen.Gå vidare till inloggning